3 u 1
Gde se nalazimo > Pocetna > Vanredni učenici
2013 Tehnička škola Ćuprija. Sva prava zadržana.
Vanredni učenici

U okviru vanrednog obrazovanja Tehnička škola vrši:
1. Dokvalifikaciju-prelazak sa nižeg na viši stepen obrazovanja (sa III stepena na IV stepen)
2. Prekvalifikaciju-stepeni istog nivoa (polaže se samo razlika u stručnim predmetima)
3. Specijalizaciju-obrazovanje V stepena
Molba i dokumentacija predaju se u administrativno-pravnoj službi. Za sva ostala pitanja (o ispitima, predavačima...) odgovore potražite od predsednika komisije za vanredne ucenike.

Dobrodošli...


U okviru vanrednog obrazovanja Tehnička škola vrši:
•  Područje rada Saobraćaj (vozač motornih vozila-Instruktor):
1. Završen jedan od sledećih obrazovnih profila: Vozač motornih vozila ili Tehničar drumskog saobraćaja
2. Dve godine radnog iskustva
3. Navršenih 23 godine starosti
4. Da  ima tri godine vozačku dozvolu za upravljanje onom kategorijom motornih vozila za koju se izdaje instruktorska dozvola
5. Da poslednjih 5 godina nije pravosnažno osuđen za krivično delo ugrožavanja bezbednosti saobraćaja

Procedura:
1. Podnošenje molbe direktoru škole i predaja dokumentacije (svedočanstva, diplome, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda-originalni dokumenti ili overene fotokopije)
2. Prijava ispita (od 1. do 10. u mesecu)
3. Specijalizaciju-obrazovanje V stepena
4. Polaganje ispita po rasporedu od 15.-31. U mesecu
Istorijat škole
Galerija
Dokumenta
Kontakt
Raspored čas.Pismeni
Tehničar drumskog saobraćaja
Tehničar unutrašnjeg transporta
Vozač motornih vozila
Mašinski tehničar za komp. kontruisanje
Pravilnici škole
Vozački ispit
Upis
vanh
Saobraćaj
Maturski ispit
Završni ispit
Vanredni učenici
Prekvalifikacija
Dokvalifikacija
Specijalizacija
Raspored polaganja
Dokumenta
Vanredni učenici - dokumenta:

Psiholog
Javne nabavke
Oglasi
GALERIJA SLIKA 2

Učenički parlament obaveštenja

HIP HOP SEMAFOR obaveštenja